Alley

Alley

Disciplína na čas, jeden jezdec, časový limit 2 minuty
Úkolem jezdce je provést tele po trase vytyčené brankami v určeném pořadí.
Branky jsou postaveny dle pokynů hlavního rozhodčího. Překonaná branka přestává existovat.
Cílová branka corralu se otevře po projetí 1.branky nebo po uplynutí 1 min. od startu.
Čas se měří od vyběhnutí celého dobytčete z vypouštěcího zařízení do protnutí cílové čáry při opuštění corralu. Při tom jezdec nemusí cílovou branku zavírat.
Diskvalifikace za porušení pravidel disciplíny
• Nedodržení trasy.
• Únik telete otevřenou brankou corralu.
• Překročení stanoveného limitu.
• Pád koně nebo jezdce neznamená diskvalifikaci, pokud se pěší jezdec nepokusí o pokračování v zahánění dobytka před tím, než znovu
nasedne.

Diskvalifikace za nesportovní chování

 • Použití otěží, biče, lasa a jiných obdobných pomůcek k tlačení vylosovaného kusu.
  • Nadměrné hnaní a hrubost vůči teleti i koni.
  • Přejetí telete, šlapání na tele či jízda přes tele takovým způsobem, že je tele povaleno na zem.
  • Kůň tele kousne nebo kopne.
  • Zahnání telete (telat) do ohrádky s takovou silou, že tele (telata) naráží na zadní stěnu ohrádky.
  • Viditelné zranění koně, které by omezovalo koně při závodu.
  • Pokud jezdec v aréně před závodem zpozoruje nezpůsobilé tele (např. zraněné, ležící) musí toto oznámit rozhodčímu. Jakmile jezdec odstartuje, uzná stádo za způsobilé a nemůže mu být poskytnut opravný pokus.

Jakákoliv tvrdost vůči teleti a stejně tak i koni, bude pečlivě posouzena rozhodčím. Pokud ji uzná jako neadekvátní a nadměrnou, tato skutečnost povede k diskvalifikaci.

© 2020 České Rodeo Všechna práva vyhrazena