Breakaway Roping

Breakaway Roping

Disciplína na čas, jeden jezdec, časový limit 30 vteřin včetně penalizace.
Jezdec má za úkol v co nejkratším čase zalasovat za krk, rohy nebo krk a jeden roh telete, které vyběhne z vypouštěcího zařízení. Po pokynu hlavního rozhodčího jezdec kývnutím hlavy dá pokyn obsluze vypouštěcího zařízení, která toto zařízení otevře a tele vyběhne. Jezdec smí vyběhnout ze startovacího boxu až když je celé tele z vypouštěcího zařízení venku, v tom okamžiku teprve smí hlava koně protnout pomyslnou čáru startovacího boxu. Jezdec je penalizován 5ti trestnými vteřinami v případě, že opustí startovací box dřív, než celé tele opustí vypouštěcí zařízení. Po hodu v okamžiku napnutí lasa, nesmí jezdec držet laso ani v jedné ruce, jinak je pokus neplatný. Laso je opatřeno na jedné straně vypadávací – Breakaway hondou a na druhém konci pevnou hondou. Jezdec lasuje pevnou hondou. Breakaway honda je nasazena na hrušce sedla, za připevnění si zodpovídá jezdec sám.
Jezdec startuje z pravého (jezdec, který hází pravou rukou) nebo z levého (jezdec, který hází levou rukou) startovacího boxu.
Při lasování musí být tele i kůň v pohybu. Jakmile jezdec zalasuje, musí pustit laso z obou rukou, zastavit koně, případně s koněm zacouvat, aby napnul laso a umožnil uvolnění hondy. V případě zastavení telete, může jezdec couváním způsobit napnutí lasa, musí však zůstat otočený k teleti čelem koně. Jízda končí uvolněním Breakaway hondy. Jezdec má povolen pouze jeden hod lasem. V této disciplíně je otevřena branka na protější straně arény, umožňující únik telete, pokud tele vyběhne z arény, je disciplína ukončena. Laso musí být hozeno, nikoli nasazeno na tele.

Diskvalifikace za porušení pravidel disciplíny

 • Pád koně nebo jezdce neznamená diskvalifikaci, pokud se pěší jezdec nepokusí o pokračování v zahánění dobytka před tím, než znovu nasedne.
  • Tele opustí arénu, aniž by bylo zalasováno.
  • Jezdec chytí tele za jinou část těla než za krk, rohy nebo krk a jeden roh telete
  •Jezdec nepustí laso a neukáže rozhodčímu volnou ruku v okamžiku uvolnění lasa z hrušky sedla.
  • Jezdec laso nehodí, ale nasadí ho na tele.

Diskvalifikace za nesportovní chování

 • Použití otěží, biče, lasa a jiných obdobných pomůcek k tlačení vylosovaného kusu.
  •Nadměrné hnaní a hrubost vůči teleti i koni.
  •Přejetí telete, šlapání na tele či jízda přes tele takovým způsobem, že je tele povaleno na zem.
  •Kůň tele kousne nebo kopne.
  •Zahnání telete (telat) do ohrádky s takovou silou, že tele (telata) naráží na zadní stěnu ohrádky.
  •Viditelné zranění koně, které by omezovalo koně při závodu.
  •Pokud jezdec v aréně před závodem zpozoruje nezpůsobilé tele (např. zraněné, ležící) musí toto oznámit rozhodčímu. Jakmile jezdec odstartuje, uzná stádo za způsobilé a nemůže mu být poskytnut opravný pokus.

Jakákoliv tvrdost vůči teleti a stejně tak i koni, bude pečlivě posouzena rozhodčím. Pokud ji uzná jako neadekvátní a nadměrnou, tato skutečnost povede k diskvalifikaci.

© 2020 České Rodeo Všechna práva vyhrazena