Alley Disciplína na čas, jeden jezdec, časový limit 2 minuty Úkolem jezdce je provést tele po trase vytyčené brankami v určeném pořadí. Branky jsou postaveny dle pokynů hlavního rozhodčího. Překonaná branka přestává existovat. Cílová branka corralu se otevře po projetí 1.branky nebo po uplynutí 1 min. od startu. Čas se měří od vyběhnutí celého dobytčete z vypouštěcího zařízení do protnutí...
10.07.2020
Breakaway Roping Disciplína na čas, jeden jezdec, časový limit 30 vteřin včetně penalizace. Jezdec má za úkol v co nejkratším čase zalasovat za krk, rohy nebo krk a jeden roh telete, které vyběhne z vypouštěcího zařízení. Po pokynu hlavního rozhodčího jezdec kývnutím hlavy dá pokyn obsluze vypouštěcího zařízení, která toto zařízení otevře a tele vyběhne. Jezdec smí vyběhnout...
10.07.2020
Calf roping Soutěží jeden jezdec, disciplína je na čas, 2 kola, časy se sčítají, časový limit 30 vteřin. Při diskvalifikaci jezdce v daném kole se zapisuje čas v hodnotě 5 minut. Jezdec startuje ze startovacího boxu v okamžiku, kdy telete opustilo branku vypouštěcího zařízení. Čas se měří od okamžiku, kdy celé tele opustilo vypouštěcí zařízení. Tele chytá za krk lasem....
10.07.2020
California Ranch Roping Dva jezdci (cutter a roper), disciplína na čas, časový limit 60 sekund, 2 kola, každý jezdec má v daném kole jeden hod. Aréna je rozdělena čárou, poměr rozdělení a způsob vyznačení si určí hlavní rozhodčí dle kvality stáda a rozměru arény. Stádo telat označených čísly je shromážděno na dobytčí straně. Jezdci mají každý laso s vypouštěcí hondou....
10.07.2020
Cattle Branding Disciplína se jede na čas, dva jezdci, časový limit je 90 vteřin. Úkolem týmu jezdců je oddělit od stáda a zahnat do značkovacího boxu rozhodčím určené tele, v boxu označí tele na kýtu značkovací barvou. Jeden jezdec zajišťuje tele proti úniku a druhý označí značkovací barvou. Jezdec, který tele značkuje, musí stát na zemi. V značkovacím boxu smí...
10.07.2020
Cattle Penning Disciplína na čas, jeden jezdec, časový limit 60 sekund. Úkolem jezdce je vytřídit ze stáda rozhodčím určený kus telete, přehnat ho za čáru na nedobytčí stranu a zavést ho do ohrádky u dlouhé stěny arény. Na nedobytčí straně je u delší stěny corralu postaven malý corral ve tvaru L s otevřeným vjezdem, orientovaným ke krátké stěně corralu o minimálních rozměrech...
10.07.2020
Ranch roping Disciplína na čas, dvě kola, soutěží jeden jezdec, časový limit 1 minuta. V daném kole má jezdec neomezený počet hodů. V této disciplíně se musí použít laso s vypouštěcí hondou. Aréna je rozdělena čarou, kdy dobytčí strana tvoří jednu pětinu délky arény. O způsobu vyznačení dělící čáry rozhoduje hlavní rozhodčí dle podmínek corralu. Stádo telat...
10.07.2020
Ranch Sorting Disciplína na čas a vytříděný počet telat, dva jezdci, časový limit 90 vteřin. Ranch sorting je disciplína, při které je v aréně deset očíslovaných telat 1–10 (příp.11–20) a dvě neočíslované (příp. X). Celkem tedy 12. Telata jsou v dobytčí ohrádce a úkolem jezdců je přehnat telata v určeném pořadí do ohrádky nedobytčí. Ranch sorting probíhá mezi dvěma ohradami...
10.07.2020
Speed Penning Časový limit 1 minuta, soutěží současně dva jezdci. Ve Speed Penningu je aréna rozdělena podélně na dvě poloviny a v každé z nich je stádo deseti telat označených čísly 1 – 10. Dva jezdci jedou souběžně v obou částech arény a musí v co nejkratším čase zahnat tele označené vylosovaným číslem z dobytčí strany arény do ohrádky na nedobytčí...
10.07.2020
Steer Wrestling – stuha Stuha je disciplína na čas, jeden jezdec, časový limit je 60 vteřin. Úkolem jezdce je strhnout z krku dobytčete stuhu, při strhávání stuhy se jezdec nesmí dotýkat země a dobytče musí cválat. Dobytčeti je před vypuštěním do corralu kolem krku volně uvázána stuha. z krepového papíru, případně je mu kolem krku volně upevněn...
09.07.2020