Steer Wrestling Steer Wrestling je disciplína na čas, dvě kola, časy se sčítají, soutěží jeden jezdec. Při diskvalifikaci jezdce v daném kole se zapisuje čas v hodnotě 5 minut. Časový limit je 60 vteřin do okamžiku, kdy chytač uchopí tele. Časový limit na disciplinu je 90 vteřin. Tento čas lze s ohledem na fyzické předpoklady použitých zvířat a panující...
09.07.2020
Team Penning Disciplína na počet oddělených telat a čas, 3 jezdci, časový limit je 2 minuty. Úkolem týmu je ve stanoveném čase oddělit ze stáda 3 kusy dobytčat s přidělenými čísly (resp. barvou) a zahnat je do ohrádky. Úkol je splněn i v případě, že tým oddělí jedno nebo dvě telata. Lepšího umístění dosáhne tým, který uzavřel více telat. Při stejném počtu...
09.07.2020
Team Sorting Disciplína na počet přehnaných telat a čas, 3 jezdci, časový limit 2 minuty. Úkolem týmu je ve stanoveném čase přehnat 10 telat od určeného čísla vzestupně na nedobytčí stranu. Úkol je splněn i v případě, že tým přežene méně než 10telat. Lepšího umístění dosáhne tým, který přehnal více telat. Při stejném počtu telat rozhoduje kratší čas. Na dobytčí...
09.07.2020
Trailer Loading Disciplína se jede na čas, dva jezdci, časový limit 90 sekund. Aréna je rozdělena na dvě poloviny (viz nákres) o způsobu vyznačení startovní čáry rozhoduje hlavní rozhodčí dle podmínek corralu. Stádo telat označených čísly je shromážděno na dobytčí straně pohromadě a v klidu. Na nedobytčí straně je ohrádka ze sestavitelných kovových ohradových dílců simulující přepravník...
09.07.2020