Hats Hats je disciplína vylučovací. Jízdy se účastní vždy dva jezdci současně, vyhrává (postupuje) rychlejší. Pokud jsou v disciplíně více než dva jezdci, soutěžící dvojice se určují losem. Na vzdálenější konec corralu od vjezdu se umístí dva barely tak, že vzdálenost mezi nimi je min. 8 m a jsou min. 4 m od ohrazení corralu. Jezdci...
15.07.2020
Rescue Race Disciplína se závodí na čas. Jízdy se účastní vždy jeden jezdec a jeden zachraňovaný. Vyhrává nejrychlejší čas celé disciplíny. Na vzdálenější konec corralu od vjezdu se umístí barel, u kterého čeká další jezdec (zachraňovaný). Jezdec vyrazí na povel rozhodčího ze startovní čáry, objede zprava nebo zleva barel, vyzvedne svého druhého jezdce a vrací se do cíle....
15.07.2020
Ribbon Race Ribbon Race je disciplína na čas. Účastní se jí vždy dva jezdci z jednoho týmu. Jezdci mezi sebou drží asi 50 cm dlouhou pásku z krepového papíru. Úkolem jezdců je po startu objet barel umístěný na protější straně corralu z levé či pravé strany a projet cílovou čárou. Při tom nesmí stuhu přetrhnout ani pustit z ruky. V opačném případě...
08.07.2020