Členem Rodeo Corral se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním, zpracováním osobních údajů, stanovami, pravidly Rodeo Corralu a zaplatí členský příspěvek.

Cena příspěvku
1000 Kč pro seniora
500 Kč pro juniora (do 18 let)
300 Kč pro nejezdce

Po zaplacení členského příspěvku dostane každý člen členskou kartičku v nejbližším možném termínu setkání.

Prosíme všechny jezdce, kteří se chtějí stát členy Rodeo Corralu, aby zaplatili členský příspěvek v hotovosti některému z členů rady nebo převodem na náš bankovní účet. Splatnost členství na další rok je vždy k datu shromáždění členů RC, prodloužený termín pro úhradu členského příspěvku je do 12.7. následujícího roku. Pro nové členy (členové, kteří předešlý rok neměli zaplacené členství) zůstává částka stejná po celou sezonu a mohou platit členství kdykoliv během roku. Pro „staré“ členy se po 12.7. částka zvyšuje o 1/2 daného členství.

Členem se stáváte po odeslání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení členského příspěvku.

Číslo účtu – 3071505309/0800 Česká spořitelna.
Člen Rodeo Corralu má po zaplacení členského příspěvku 50% slevu na startovném a další výhody.

Dotazy ohledně přihlášek – Michal Tesař sheriff RC, tel.602954863 ,e-mail kovarstvitesar@seznam.cz.

Platby členských příspěvků – Veronika Hradecká strážce pokladu RC, tel. 739699611, e-mail strazcepokladu@email.cz