Rada RC a kontakty

RADA RODEO CORRALU

Sheriff
Michal Tesař – hlavní koordinátor Rodeo Corralu
tel.: (+420) 602 954 863
e-mail: kovarstvitesar@seznam.cz

Strážce pokladu

Veronika Hradecká – finance Rodeo Corralu, správa sociálních sítí, správa webu
tel.: 739 699 611
e-mail: strazcepokladu@email.cz

Člen Rady RC pro záležitosti jezdců
Josef Fiala – záležitosti týkající se jezdců
tel.: (+420) 733 503 568
e-mail: : ranchsharasan@seznam.cz

Člen Rady RC pro záležitosti pořadatelů
Milan Mach – legislativní příprava závodů
tel.: (+420) 606 459 153
e-mail: mach@ceskerodeo.cz

Další členové rady RC

Zdeněk Zych
tel.: (+420) 602 777 585
e-mail: : zdenekzych@seznam.cz

Jan Kolář
tel.: (+420) 603 801 657
e-mail: kolarjan@quick.cz

Jan Matějka
tel.: (+420) 775 676 053
e-mail: eko.ma@seznam.cz

Kontaktní adresa

Rodeo Corral Westerners International-CZ
Hoslovice 53, 387 19 Čestice
IČO: 70875766
DIČ: CZ70875766
Číslo účtu: 3071505309/0800 Česká spořitelna

Korespondenční adresa

Michal Tesař, Malovičky 11, Netolice 384 11

Naši rozhodčí

Rozhodčí Rodeo Corralu rozhodují a posuzují nejen průběh rodea, ale také kontrolují a zajišťují náležitou péči o zvířata a jejich „pohodu“ během rodea.
Všichni naši rozhodčí každoročně absolvují semináře a tréninky zaměřené na rozhodování a posuzování rodeových soutěží. Po úspěšném absolvování testů, dostane každý rozhodčí licenci, která ho opravňuje k rozhodování rodeí pro daný rok.

Zdeněk Zych, Jiří Kubát , Milan Hradil, Martin Kopečný

Zapisovatelka závodů

Jana Císařová

© 2020 České Rodeo Všechna práva vyhrazena