Ranch Roping

Ranch roping

Disciplína na čas, dvě kola, soutěží jeden jezdec, časový limit 1 minuta. V daném kole má jezdec neomezený počet hodů.

V této disciplíně se musí použít laso s vypouštěcí hondou. Aréna je rozdělena čarou, kdy dobytčí strana tvoří jednu pětinu délky arény. O způsobu vyznačení dělící čáry rozhoduje hlavní rozhodčí dle podmínek corralu. Stádo telat označených čísly je shromážděno na dobytčí straně. Rozhodčí sdělí jezdci číslo telete v okamžiku, kdy nosem koně protne startovní čáru, od toho okamžiku se začíná měřit čas. Úkolem jezdce je oddělit ze stáda určené tele, přehnat na nedobytčí stranu a zalasovat. Chycením telete se rozumí hození smyčky lasa na jakoukoliv část zvířete (mimo nosu, uší, ocasu) a následné omotání lasa (dally) kolem hrušky a rozepnutí lasa. V okamžiku, kdy jezdec hází laso, musí být tele v pohybu, v libovolném chodu. Pouze tento způsob chycení telete je platný. Následně jezdec ukáže jednomu z rozhodčích omotání lasa okolo hrušky (dally). Disciplína je ukončena namotáním lasa na hrušku (dally) a následným vycvaknutím hondy. Pokud honda vycvakne dříve než je laso namotané na hrušku, čas běží dále. Při oddělování a lasování smí na nedobytčí stranu přeběhnout libovolný počet telat. Laso musí být hozeno, nikoli nasazeno na tele.

Diskvalifikace za porušení pravidel disciplíny
• Pád koně nebo jezdce neznamená diskvalifikaci, pokud se pěší jezdec
nepokusí o pokračování v zahánění dobytka před tím, než znovu
nasedne.
• Použití jiné, než vypouštěcí hondy.
• Jezdec neukázal rozhodčímu namotané dally.
• Tele nebylo v okamžiku hodu v pohybu.

Diskvalifikace za nesportovní chování

 • Použití otěží, biče, lasa a jiných obdobných pomůcek k tlačení vylosovaného kusu.
  •Nadměrné hnaní a hrubost vůči teleti i koni.
  •Přejetí telete, šlapání na tele či jízda přes tele takovým způsobem, že je tele povaleno na zem.
  •Kůň tele kousne nebo kopne.
  •Zahnání telete (telat) do ohrádky s takovou silou, že tele (telata) naráží na zadní stěnu ohrádky.
  •Viditelné zranění koně, které by omezovalo koně při závodu.
  •Pokud jezdec v aréně před závodem zpozoruje nezpůsobilé tele (např. zraněné, ležící) musí toto oznámit rozhodčímu. Jakmile jezdec odstartuje, uzná stádo za způsobilé a nemůže mu být poskytnut opravný pokus.

Jakákoliv tvrdost vůči teleti a stejně tak i koni, bude pečlivě posouzena rozhodčím. Pokud ji uzná jako neadekvátní a nadměrnou, tato skutečnost povede k diskvalifikaci.

www.youtube.com/watch?v=dhkKjp6aqgs

© 2020 České Rodeo Všechna práva vyhrazena