Steer Wrestling – stuha

Steer Wrestling – stuha

Stuha je disciplína na čas, jeden jezdec, časový limit je 60 vteřin.

Úkolem jezdce je strhnout z krku dobytčete stuhu, při strhávání stuhy se jezdec nesmí dotýkat země a dobytče musí cválat.

Dobytčeti je před vypuštěním do corralu kolem krku volně uvázána stuha. z krepového papíru, případně je mu kolem krku volně upevněn látkový obojek zapnutý na suchý zip. Jezdec startuje ze startovacího boxu v okamžiku, kdy celé telete opustilo branku vypouštěcího zařízení. V tomtéž okamžiku se začíná měřit čas.

Čas se zastavuje v okamžiku, kdy jezdec zdvihne ruku se stuhou (v případě krepového papíru postačuje její část, přitom zbylá část nesmí zůstat dobytčeti na krku).

Diskvalifikace za porušení pravidel disciplíny
• Pád koně nebo jezdce neznamená diskvalifikaci, pokud se pěší jezdec
nepokusí o pokračování v zahánění dobytka před tím, než znovu
nasedne.
• Tele v okamžiku stržení stuhy necválalo.
• Jezdce se dotýkal země v okamžiku stržení stuhy.

Diskvalifikace za nesportovní chování

 • Použití otěží, biče, lasa a jiných obdobných pomůcek k tlačení vylosovaného kusu.
  •Nadměrné hnaní a hrubost vůči teleti i koni.
  •Přejetí telete, šlapání na tele či jízda přes tele takovým způsobem, že je tele povaleno na zem.
  •Kůň tele kousne nebo kopne.
  •Zahnání telete (telat) do ohrádky s takovou silou, že tele (telata) naráží na zadní stěnu ohrádky.
  •Viditelné zranění koně, které by omezovalo koně při závodu.
  •Pokud jezdec v aréně před závodem zpozoruje nezpůsobilé tele (např. zraněné, ležící) musí toto oznámit rozhodčímu. Jakmile jezdec odstartuje, uzná stádo za způsobilé a nemůže mu být poskytnut opravný pokus.

Jakákoliv tvrdost vůči teleti a stejně tak i koni, bude pečlivě posouzena rozhodčím. Pokud ji uzná jako neadekvátní a nadměrnou, tato skutečnost povede k diskvalifikaci.

© 2020 České Rodeo Všechna práva vyhrazena