Ribbon Race

Ribbon Race

Ribbon Race je disciplína na čas.

Účastní se jí vždy dva jezdci z jednoho týmu. Jezdci mezi sebou drží asi 50 cm dlouhou pásku z krepového papíru.
Úkolem jezdců je po startu objet barel umístěný na protější straně corralu z levé či pravé strany a projet cílovou čárou. Při tom nesmí stuhu přetrhnout ani pustit z ruky. V opačném případě dochází k diskvalifikaci týmu v této disciplíně.
Barel je umístěn minimálně 6 m od ohrazení.
Start je povolen letmý. Čas se měří od okamžiku, kdy první kůň protne startovní čáru do okamžiku, kdy první kůň protne čáru cílovou.
Vítězí tým, který splnil podmínky uvedené v bodu 3. a dosáhl nejkratšího času.
Při rovnosti časů se jízda opakuje až do konečného rozhodnutí.

© 2020 České Rodeo Všechna práva vyhrazena